dimarts, 25 de setembre de 2018

CURS 2018-2019

APUNTS HISTÒRICS:

Apart de les aules d'Educació Infantil i Primària, aquest curs hem pogut iniciar les activitats docents amb dos cursos de ESO i el nou edifici corresponent.
A més s'han remodelat diferents aules per facilitar el desdoblament de grups i la millor optimització de l'espai.
Amb molts actes dins i fora del centre hem celebrat el 25è aniversari de l'escola. A continuació podeu veure'n el programa:


En el marc dels objectius prioritaris, durant aquest curs hem seguit treballant, consolidant i millorant els següents aspectes:
El grau d’assoliment de competències de l’alumnat.
- Consolidant les estructures i organitzacions de grups de treball per garantir un aprenentatge competencial i inclusiu.
- Incorporant i potenciant un entorn tecnològic i de recursos digitals per a l’ensenyament i aprenentatge a totes les etapes i espais del centre (Classroom, chromebook, panells interactius o pantalles)
- Dissenyant i impulsant un eix artístic que vertebri el projecte educatiu del centre (incorporació d'activitats de circ, Creadors en Residència a ESO).
- Dissenyant una nova estructura de biblioteca d’aula.
La cohesió social.
- Disposant i aplicant el protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre l’absentisme.
- Definint els circuits i estratègies per afavorir la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles.
L’organització i gestió del centre.
- Elaborant el pla de convivència de centre.
- Implementant l’ús de l’espai Google com a eina de comunicació entre els professionals del centre, així com entre el centre i les famílies.    

ACTIVITATS DINS I FORA DE L'ESCOLA REALITZADES AL LLARG DEL CURS
- Festes escolars: La Mercè (amb el pregó de 3r), La Castanyada, Cantada de Nadales, Carnestoltes (Currandescola de 5è), Concert de Primavera, Jocs Florals per st Jordi, Festa de Final de Curs. 
- Colònies a Infantil i Primària, viatge de final de curs i treball de síntesi a ESO.
- Cantata de Colors a 1r, Dansa Ara a 2n, Cantània a 5è, Tot Dansa a 1r ESO, Creadors en Residència a 2n ESO, Baula a 6è i 1r ESO
- Educació Viària a 1r, 3r i 5è
- Creixem sans a 4t, Remeis de l'àvia a 3r, Salud bucodental a 1r i 6è.
- Taller de Titelles a 3r, IGOP a 6è (Pla Comunitari de Roquetes).
- Per tots els cursos: Excursions a diversos museus, a llocs emblemàtics, a cinema, teatre, circ.


Aquí posem la nostra revista d'aquest curs. Clicant la imatge podreu accedir a la publicació digitalitzada:
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/revista_sencera_2019




A continuació posem el dossier de Contes que es treballen aquest curs a Educació Infantil. 
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/dossier_taller_de_contes_2018-19__c



ALUMNES DE P3








ALUMNES DE P4











ALUMNES DE P5









ALUMNES DE 1r









ALUMNES DE 2n









ALUMNES DE 3r








ALUMNES DE 4t








ALUMNES DE 5è











ALUMNES DE 6è   










ALUMNES DE 1r ESO 








ALUMNES DE 2n ESO 





ALUMNES INCORPORATS DURANT EL CURS 2018-2019




EQUIP DOCENT, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: