dimarts, 16 de setembre del 2014

CURS 2014-15

APUNTS HISTÒRICS:

- L'eix transversal del curs és LA IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ.

- El Claustre s'inscriu en un curs de formació sobre el tema de l'eix transversal del curs.
- Projectes per millorar resultats acadèmics que es desenvolupen al llarg d'aquest curs:


 • Ampliar el programa pel gust a la lectura dels Contes en família de P5 fins a 4rt
 • Iniciar l’experiència Ja sé llegir a 2n.
 • Implementar programes de cooperació a l’hora d’adquirir un bon nivell lector: L’apadrinament lector entre els alumnes de 1r. i cicle superior.
 • Potenciar el gust i el coneixement del llenguatge musical i l’expressió corporal mitjançant el projecte Baula a 5è.
 • Revisar i elaborar nous criteris d’avaluació de l’alumnat: revisar, actualitzar i coordinar les avaluacions inicials al llarg de tots els cursos.
 • Recollir i compartir estratègies metodològiques de treball a l’aula.
 • Aplicar noves dinàmiques de grup i estratègies de treball: educació emocional, tècniques de relaxació, teatre, massatges...
 • Potenciar l’espai de l’hort escolar com a eina d’aplicació del mètode científic.
 • Revisar i activar els ítems de NEE en el SAGA.

- Projectes per millorar la cohesió social que es porten a terme al llarg del curs:


 • Participar i implementar el programa pilot “Xarxa d’escoles i instituts per a la igualtat i la no discriminació”.
 • Programa “Desfem les desigualtats”.
 • Programa “Fruita a les escoles”.
 • Iniciar l’activitat  Compartim amb famílies
 • Incidir en el treball en xarxa pel que fa a la diversitat: CAD, comissió social...
 • Ampliar la involucració de les famílies en el programa Contes en família fins a 4rt
 • Afavorir la cooperació i la relació amb infants de diferents edats mitjançant l’apadrinament lector.
 • Tornar a participar en el nou projecte Junts a 3r (amb una escola xinesa).
 • Establir col·laboracions de l’escola Antaviana i treball en xarxa amb l’Ajuntament del Districte de Nou Barris: Programa de suport a la lectura.
 • Ampliar el treball de millora en l’adquisició de les competències individuals, socials i ciutadana dels alumnes de la USEE mitjançant l’activitat Anem a comprar.
 • Realitzar actuacions relacionades amb la implicació de les famílies al centre: “Creixem i aprenem junts”.
 • Cercar formes innovadores per fer accessible les colònies i les colònies a la majoria dels nostres alumnes.
- Projectes d'organització i gestió del centre que es treballen aquest curs:
 


 • Bones pràctiques: coordinació mestres jubilats.
 • Perfeccionar els canals de comunicació i circulació entre els membres del centre.

 - L'escola rep el Premi Ciutat de Barcelona 2014 d'Educació, promogut per l'Ajuntament de la ciutat. El jurat en destaca la contribució de l'escola al desenvolupament cívic, social i cultural de l'entorn amb un projecte educatiu innovador i continuat. També es valora la seva capacitat per articular els recursos humans i materials propis tot establint un treball en xarxa amb institucions i entitats del territori.

Aquí teniu la nostra revista d'aquest curs. Clicant la imatge podreu accedir a la publicació digitalitzada:
http://issuu.com/blocsdantaviana/docs/revista_antaviana_sencera_2014-2015
Aquí teniu el calendari que ha fet l'escola durant aquest curs:
http://issuu.com/blocsdantaviana/docs/nou_calendari_escola_2015/0Si cliqueu la imatge següent podreu veure el dossier de Contes que s'ha treballat aquest curs a Educació Infantil.
http://issuu.com/blocsdantaviana/docs/taller_contes_2014-15


ALUMNES DE P3

ALUMNES DE P4


ALUMNES DE P5

ALUMNES DE 1rALUMNES DE 2n


ALUMNES DE 3r
si cliqueu la imatge següent podreu accedir al blog artístic de 3r
produccionsartistiquesmusicsde3r.blogspot.com
ALUMNES DE 4t
produccionsartistiquesaliguesde4t.blogspot.com
ALUMNES DE 5è
 si cliqueu la imatge o l'enllaç següent podreu accedir al blog de 5è
https://piratesantaviana.wordpress.com/

ALUMNES DE 6è     

    
EQUIP DOCENT, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: