dimarts, 8 d’octubre del 2019

CURS 2019-2020

APUNTS HISTÒRICS:

Aquest curs l'alumnat de l'Institut Escola Antaviana va des de P3 d'Educació Infantil fins a 3r de ESO, tot gaudint del nou edifici que ha ampliat la capacitat del centre, i permet realitzar més tasques en petits grups.
L'aparició de la pandèmia del Covid19 a inicis del mes de març ha representat un entrebanc important per desenvolupar la tasca educativa. Així mateix, el fet de disposar ja d’una plataforma de comunicació interna digital en funcionament i d’un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge (classroom), al qual tot l’alumnat a partir de 4t de primària hi està avesat,ha facilitat molt l’organització a distància, tant pel que fa a l’acció educativa, com a la creació i distribució de continguts i materials pedagògics interdisciplinaris i la comunicació amb alumnat i famílies.

Durant el confinament s’ha intentat prioritàriament mantenir el contacte amb l’alumnat i les seves famílies mitjançant correu electrònic, mòbil i de manera sistemàtica amb trobades telemàtiques. Les tutories han realitzat una convocatòria setmanal per mantenir el contacte i l’aclariment de les tasques setmanals que s’enviaven per correu a les famílies. 

A nivell d’organització del professorat, s’han establert coordinacions per nivells amb els i les mestres que intervenen en el grup classe. Durant un cop a la setmana una reunió virtual, on s’establia un eix temàtic de treball i es feien les propostes de treball a l’entorn de quatre eixos:

-Llegim, escrivim i parlem (competència lingüística).

-Competència matemàtica.

-Projecte social i natural.

-Creativitat (competències artístiques)

A Secundària, a partir de la tercera setmana, i rebudes les pertinents instruccions del Departament d’Educació, es va crear un dossier de treball setmanal amb una sola línia temàtica i de caire interdisciplinari, amb la participació d’entre 3 i 4 matèries de diferents àmbits. Dossier que l’alumnat rebia i presentava com a tasca via classroom, després d’haver rebut una convocatòria de trobada virtual amb el docent de cada matèria on es feia una petita càpsula explicativa de com calia fer les activitats. També setmanalment, s'ha organitzat una trobada virtual amb el tutor o la tutora del grup classe


A continuació posem el dossier de Contes que es treballava aquest curs a Educació Infantil, però que no es va poder acabar a causa de la irrupció del Covid19. 
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/dossier_contes_2019-2020


ALUMNES DE P3

ALUMNES DE P4

ALUMNES DE P5ALUMNES DE 1r


ALUMNES DE 2n

ALUMNES DE 3r

ALUMNES DE 4t
ALUMNES DE 5è


ALUMNES DE 6è   ALUMNES DE 1r ESO 
ALUMNES DE 2n ESO 
ALUMNES DE 3r ESO 
ALUMNES INCORPORATS DURANT EL CURS 2019-2020
EQUIP DOCENT, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: