dimarts, 13 de setembre del 2016

CURS 2016-2017

APUNTS HISTÒRICS:

Aquest curs es porten a terme un seguit de projectes recollits en el PGA:  
1. Per millorar els resultats acadèmics.
o S'amplia el programa pel gust a la lectura dels Contes en família fins a 6è
o Es consolida l’experiència "Ja sé llegir" a 2n amb l’acte públic amb les famílies i el llibre personalitzat.
o S'implementen programes de cooperació a l’hora d’adquirir un bon nivell lector: L’apadrinament lector.
o Es potencia el gust i el coneixement del llenguatge musical mitjançant el projecte Baula a 5è i 6è.
o Es potencia l’aprenentatge de l’anglès a nivell oral des de P5 i cicle inicial.
o S'introdueix el treball de les matemàtiques a partir de la barreja de grups i material manipulatiu a cicle mitjà.
o S'implementen els tallers cooperatius d’aprenentatge entre els alumnes de 3r i 4rt.
o Es recull i elabora un pla d’actuació per millorar l’expressió escrita.
o Es treballa l’expressió i la comprensió oral mitjançant representacions teatrals: pastorets i Baula.
o S'inicia un projecte de ràdio a l’escola.
o S'apliquen noves dinàmiques de grup i estratègies de treball: educació emocional, tècniques de relaxació, teatre, massatges...
o Es potencia l’espai de l’hort escolar com a eina d’aplicació del mètode científic.
o Es revisen i activen els ítems de NEE en el nou aplicatiu d’avaluació.
o S'amplia el treball de grups cooperatius de comprensió lectora a 3r i 4rt.
o S'inicia el projecte "Patrimonia’m" per 5è.
o S'introdueixen noves eines TAC: les Google apps for education (GAPE), incorporació de Chromebooks.

2. Per afavorir la Cohesió social:
o Es continua el programa “Fruita a les escoles”.
o Es realitza el programa "Compartim amb famílies"
o S'incideix en el treball en xarxa pel que fa a la diversitat: CAD, comissió social...
o S'amplia la implicació de les famílies en el programa "Contes en família" fins a 6è.
o S'afavoreix la cooperació i la relació amb infants de diferents edats mitjançant l’apadrinament lector i tallers d’aprendre a aprendre.
o Es participa en el nou projecte "Junts" a 3r.
o S'estableixen una sèrie d’activitats i jocs dirigits al pati.
o Es realitzen actuacions relacionades amb la implicació de les famílies al centre: “Creixem i aprenem junts”.
o Es cerquen formes innovadores per fer accessible les colònies a la majoria dels nostres alumnes.
o Es participa en el programa “Creixem sans” i “Creixem més sans”.
o Es comparteixen les diades més significatives (Nadal, Sant Jordi...) amb els avis i àvies de la residència d’avis Layret, als quals es visita.
o Es posa en marxa el programa d’empoderament de les famílies gitanes mitjançant "Roquetes Conviu".

3. Per Organitzar i gestionar el centre:
o S'inicia la formació "Eines pel Canvi" i es participa en la xarxa "Escola Nova 21".
o Es perfeccionen els canals de comunicació i circulació entre els membres del centre.
o Es difon l’aplicació "tokapp" com a una eina de comunicació instantània entre famílies i escola.
o S'elabora un nou PEC amb els documents que defineixen el nostre futur institut escola.
o S'elabora un nou informe d’avaluació arran de la promulgació del nou currículum.Aquí teniu la nostra revista d'aquest curs. Clicant la imatge podreu accedir a la publicació digitalitzada:
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/revista-antaviana_2016-17__sencera_


Aquí teniu el calendari que ha fet l'escola durant aquest curs:
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/nou_calendari_escola_2017_acabat_i_/14


Si cliqueu la imatge següent podreu veure el dossier de Contes que s'ha treballat aquest curs a Educació Infantil. 
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/dossier_de_contes_ed._infantil_2016 


I aquí els contes que han inventat els alumnes de 3r al taller d'escriptura.Aquesta és la primera revista oficial sobre l'hort mde l'escola. Clicant a sobre la imatge o l'enllaç hi podeu accedir.
https://issuu.com/blocsdantaviana/docs/revista_l_hort_d_antaviana
ALUMNES DE P3ALUMNES DE P4
ALUMNES DE P5
ALUMNES DE 1r

ALUMNES DE 2n
ALUMNES DE 3rALUMNES DE 4t

ALUMNES DE 5è

ALUMNES DE 6è   


  
ALUMNES INCORPORATS DURANT EL CURS 2016-2017
  

    
EQUIP DOCENT, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: