dijous, 1 d’octubre del 2015

CURS 2015-2016

APUNTS HISTÒRICS:

- L'eix transversal d'aquest curs és  LES EMOCIONS
- Quant als projectes programats, s'han realitzat al llarg del curs:           

          1.   Per millorar els resultats acadèmics.
 • Ampliar el programa pel gust a la lectura dels Contes en família de P5 fins a 5è.
 • Consolidar la segona edició de l’experiència Ja sé llegir a 2n.
 • Implementar programes de cooperació a l’hora d’adquirir un bon nivell lector: L’apadrinament lector entre els alumnes de 1r. i 6è.
 • Potenciar el gust i el coneixement del llenguatge musical i l’expressió corporal mitjançant el projecte Baula a 5è i el projecte Junts a 3r.
 • Potenciar la competència lingüística oral en llengua anglesa amb l’ampliació horària a P5 i CI i l’assignació d’un perfil lingüístic.
 • Revisar i elaborar nous criteris d’avaluació de l’alumnat: revisar, actualitzar i coordinar les avaluacions inicials al llarg de tots els cursos.
 • Recollir i elaborar un pla d’actuació de millora de l’expressió escrita. Participació de la formació Ara escric per part de mestres de l’escola.
 • Recollir i compartir estratègies metodològiques de treball a l’aula.
 • Aplicar noves dinàmiques de grup i estratègies de treball: educació emocional, tècniques de relaxació, teatre, massatges...
 • Potenciar l’espai de l’hort escolar com a eina d’aplicació del mètode científic.
 • Revisar i activar els ítems de NEE en el SAGA.
 • Elaborar la unitat didàctica del projecte Patrimonia’m que s’implementarà el curs vinent a 5è.

    2.    Per obtenir una millor cohesió social:
 • Participar i implementar el programa pilot “Xarxa d’escoles i instituts per a la igualtat i la no discriminació”. Participació en la prova pilota del programa de prevenció de l’abús sexual infantil de l’IMEB a 4rt.
 • Programa “Desfem les desigualtats”.
 • Programa “Fruita a les escoles”.
 • Iniciar l’activitat  Compartim amb famílies
 • Incidir en el treball en xarxa pel que fa a la diversitat: CAD, comissió social...
 • Ampliar la involucració de les famílies en el programa Contes en família fins a 5è.
 • Afavorir la cooperació i la relació amb infants de diferents edats mitjançant l’apadrinament lector.
 • Tornar a participar en el nou projecte Junts a 3r.
 • Establir col·laboracions de l’escola Antaviana i treball en xarxa amb l’Ajuntament del Districte de Nou Barris: Programa de suport a la lectura.
 • Ampliar el treball de millora en l'adquisició de les competències individuals, socials i ciutadana dels alumnes de la USEE mitjançant l'activitat Anem a comprar.
 • Realitzar actuacions relacionades amb la implicació de les famílies al centre: "Creixem i aprenem junts".
 • Cercar formes innovadores per fer accessible les sortides i les colònies a la majoria dels nostres alumnes. 
              
  3.  Per organitzar i gestionar millor el centre.
 • Bones pràctiques: coordinació mestres jubilats.
 • Perfeccionar els canals de comunicació entre els membres del centre.
 • Participar en el curs de formació de les emocions amb l'objectiu d'afavorir la cohesió del claustre.
Aquí teniu la nostra revista d'aquest curs. Clicant la imatge podreu accedir a la publicació digitalitzada:

Aquí teniu el calendari que ha fet l'escola durant aquest curs:
http://issuu.com/blocsdantaviana/docs/nou_calendari_escola_2016_per_impri
Si cliqueu la imatge següent podreu veure el dossier de Contes que s'ha treballat aquest curs a Educació Infantil.


ALUMNES DE P3

ALUMNES DE P4

ALUMNES DE P5


ALUMNES DE 1r
ALUMNES DE 2nALUMNES DE 3r

ALUMNES DE 4t

ALUMNES DE 5è


ALUMNES DE 6è     


    
EQUIP DOCENT, ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: